Tankar och ekonomi

Vad man ofta inte tänker på är att ens tankar och värderingar avgör vilken ekonomi man har och hur man tjänar sina pengar. Robert Kiyosaki tydliggör sambandet mellan tankar och ekonomi i sin bok Cashflow Quadrant – Vägen till ekonomisk framång. I sin bok förklarar Robert ekonomi på ett enkelt och där man snart förstår att det finns fyra grundläggande sätt att tjäna pengar på där ens tankebanor oftast avgör vilket typ av inkomst man har. Han förklarar det bland annat genom kassaflödeskvadranten som även syns illustrerad på bokens omslag och där vänster sida består av A som står för anställd och S som står för småföretagande. Ungefär den bilden hade jag av verkligheten för ett antal år sedan, man hade helt enkelt en anställning eller så hade man ett eget företag. När man läser boken upptäcker man att det finns en sida till, den högra sidan av kvadranten. Där finns bokstaven B som står för Businessägare och I som står för investerare. Ungefär 90% av alla människor slåss på den vänstra sidan i kvadranten om 10 % av pengarna. På den högra sidan finns 10 % av människorna och dem står för 90 % av pengarna. Vilken sida skulle du vilja vara på?

Som sagt är det tankesättet som till stor del styr vilken kvadrant man hämtar sina pengar ifrån. Väldigt kortfattat kan man säga att tankemönstren är så här:

A för anställd. Den som befinner sig här söker trygghet i första hand. En bra utbildning som ger ett tryggt och säkert jobb med bra förmåner och sen finns ett pensionssystem att falla tillbaka på när man gjort sitt. Som anställd är inkomsten begränsad till vilken lön arbetsgivaren anser att man är värd och sen antalet arbetade timmar.

S för småföretagare. Det är är dom självständiga människorna som jobbar själva, ständigt. Kan själv är deras ledord och ingen gör jobbet bättre än dem själva. Här är man småföretagare och en av anledningarna är just att man gör det bäst själv, därigenom hämmas tillväxten. Inkomsten är begränsad till vad man kan debitera kunden och hur mycket man kan debitera.

En gemensam nämnare för Anställda och Småföretagare är att inkomsten upphör så gott som samtidigt som det debiterbara arbetet upphör, går man inte till jobbet får man inget betalt. Man bygger egentligen heller inte upp något utan allt är en temporär lösning på ett permanent problem. Temporär lösning = Tillfälliga pengar så länge man gör arbetsinsatsen. Permanent problem = Räkningar som kommer oavsett… det kan vara el, hyra, telefon osv.

B för Businessägare. Här är det en strävan efter frihet som är det mest avgörande tankesättet. Istället för att tänka kan jag göra det där så tänker man vad behöver göras och vem kan jag samarbeta med för att få det gjort. Man delegerar och är bra på att hitta dem som är bättre på vissa saker än vad man är själv och därmed är man inte begränsad till sin egen kapacitet. Här finns det inget egentligt inkomsttak och istället för att som småföretagaren växa genom att arbeta mer så växer man genom att expandera och utöka samarbetet. Ett praktexempel är en stor svensk möbelaffär som säljer platta paket. En verksamhet som startade i liten skala i de Småländska skogarna och som idag finns över stora delar av världen. Verksamheten idag är inte beroende av Ingvar som en gång i tiden startade upp allt, däremot tickar pengarna in på ett ganska behagligt sätt på Ingvars bankkonto.

I för Investerare. Här är det också frihet som styr, men här har man ett överskottskapital som man sätter i arbete. Kanske sätter man pengarna i värdepapper, valuta eller råvaror vilket sen genererar en avkastning som man kan leva gott på.

En gemensam nämnare för Businessägare och investerare är att inkomsten inte är beroende av ens egen arbetsinsats (när väl verksamheten är uppbyggd eller kapitalet investerat). Man brukar säga att en verksamhet på den här sidan kan man lämna i ett år och den är lika bra eller bättre när man tittar till den ett år senare.

Boken väcker många tankar samtidigt som den öppnar upp en helt ny värld som man inte får lära sig om i skolan. Man inser ganska snart att det är naivt att förvänta sig ett resultat från den högra sidan i kvadranten om man ständigt arbetar i den vänstra. Hur som helst vill många ha resultatet från den högra sidan, men få är beredda att göra jobbet och förväntar sig att det ska komma av en slump. Vad skulle du göra om du köpte en lott och skrapade fram en vinst som gav 25 000 kr i månaden i 25 år? Varför vänta på lotten när du kan göra jobbet och bygga en likartad inkomst på några års sikt?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

CommentLuv badge